Contact Us

Spike Power Protection Systems & Technologies.
‘KURINCHI’ # 66, New Avadi Road,
Kilpauk, Chennai – 600 010.
Phone: +91 44 2645 1834 / 35, +91 44 2647 6524
Fax: +91 44 2644 4827
Email: spikesales@spikepower.com

 

Chennai  : Mr.P.J.Senthil Kumar – +91 94440 81205

Mr.G.Kathiravan – +91 98410 30901

Mr.K.Swaminathan – +91 98410 14010

Bangalore : Mr.S.Venkatraman – +91 98865 04918

Kolkata     : Mr.Prashanth Shaw – +91 98300 74042